Skip to Main Content

Söka och utvärdera information

Söka och utvärdera information

I denna guide har vi samlat material om hur du bäst planerar din sökning och hittar relevant litteratur till ditt arbete. Här finns information om hur du utvärderar de informationskällor du hittat samt skriver korrekta referenser. Under fliken upphovsrätt får du tips om vad du ska tänka på  när du vill använda material som kan vara upphovsrättsskyddat t.ex. bilder, grafer eller programkod. 

 

Behöver du mera hjälp?