Skip to Main Content

Upphovsrätt

Hur kan jag använda mig av andras material som student?

Digitala resurser 
  • Chalmers bibliotek köper in e-böcker från olika förlag. Varje förlag bestämmer hur mycket du får kopiera eller skriva ut från en e-bok. Det betyder att det varierar hur mycket du kan kopiera eller skriva ut.
  • Oftast kan du ladda ner och skriva ut artiklar ur e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan även dela artiklar med andra lärare, forskare och studenter på Chalmers via e-post eller i Canvas. 
  • Det är inte tillåtet att systematiskt kopiera eller ladda ner upphovsrättsskyddat material, använda materialet i kommersiellt syfte, sprida materialet utanför Chalmers, återpublicera eller ändra i materialets innehåll.
  • Du kan läsa mer om Licenser på Chalmers bibliotek.

Tryckta resurser
  • Du kan kopiera och dela material med andra så länge du följer bonusavtalet 15/15-regel (du får kopiera och dela 15 %, men inte mer än 15 sidor). Det är tillåtet att dela kopiorna med lärare, forskare och studenter på Chalmers via e-post eller i Canvas. Det är inte tillåtet att sprida dem utanför Chalmers.

Vad ska jag tänka på när jag skriver en uppsats?

Om du vill använda dig av illustrationer (figurer, diagram, kartor, tabeller m.m.) bör du kontrollera att du har rätt att använda dem innan du publicerar din uppsats. Det rekommenderas att alltid fråga upphovsmannen om tillstånd. Om du vill använda en illustration som du har hittat på nätet, kontakta upphovsmannen direkt. Om du har hittat illustrationen i kurslitteratur, kontakta förlaget: för internationella förlag kan du använda dig av Copyright Clearance Center (se Ansök om tillstånd nedan). Om du är osäker på vad som gäller eller om du inte lyckas få tag på upphovsmannen är det bättre att inte använda just den illustrationen och hitta ett annat alternativ istället.

Det går även att hitta fria bilder på nätet som får användas utan att först fråga upphovsmannen om lov.


Video: Respektera upphovsrätten (3:20)


Video: Använda bilder i arbetet (2:15)

Ansök om tillstånd

Nedan finns ett förslag på brevmall som du kan använda när du ber om tillstånd. Tänk på att ha en trevlig och professionell ton och att använda din studentmejl för att visa din koppling till Chalmers. Kom ihåg att alltid ange hur och var ditt arbete är tänkt att publiceras.

Vem äger upphovsrätten till min uppsats?

Som student på Chalmers har du alltid upphovsrätten till din egen uppsats. Mer information för dig som skriver en uppsats finns på Studentportalen: Intellectual property, patents and confidentiality.