Skip to Main Content

Upphovsrätt

Upphovsrätt i Sverige

Som student, lärare och forskare är det viktigt att du har kunskap om hur du får använda och bearbeta andras material. Det är också viktigt att du vet vilka rättigheter du har till material du själv har skapat. Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) skyddar bland annat texter, bilder, brukskonst och datorprogram. För att ett verk ska skyddas av upphovsrättslagen måste det vara unikt och skilja sig från andra liknande verk. Skyddet uppstår automatiskt och gäller i 70 år efter upphovsmannens död. Svensk upphovsrättslag har två delar: en ekonomisk rätt som kan överlåtas till en annan part (t.ex. förlagen) och en ideell rätt som innebär att upphovsmannen alltid har rätt att bli omnämnd när verket används.

Citaträtt

Upphovsrättslagen reglerar hur du får citera ur offentliggjorda verk utan att be upphovsmannen om tillåtelse. Kom ihåg att du alltid måste ange källa och att ett citat ska kunna motiveras för ändamålet och att endast kortare stycken i ett verk får citeras. Citaträtten innefattar inte bilder och illustrationer då dessa anses som hela verk.

Bonus Copyright Access högskoleavtal (bonusavtalet)

Bonus Copyright Access har i uppdrag att förmedla avtalslicenser till användare i Sverige. Chalmers är en betalande medlem och det betyder att Chalmers lärare och studenter kan lagligt kopiera och dela tryckt och digitalt material inom verksamheten i de fall då bonusavtalet gäller.

Licenser på Chalmers bibliotek

Bibliotekslicenser går före bonusavtalet och reglerar hur du kan använda material, vilket gör att du kan använda materialet mer fritt. Chalmers prenumererar på mer än 180 e-plattformar som finns i Chalmers biblioteks databaslista.

E-plattformarnas användningsvillkor regleras av enskilda förlag och varierar. För att hitta villkoren för en e-plattform, gå till Chalmers biblioteks databaslista, sök efter e-plattformen, klicka på "Mer info" och klicka på "Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas". Du kan läsa mer om hur du använder biblioteksresurser i Chalmers biblioteks användningsvillkor.