Skip to Main Content

Upphovsrätt

Bildbanker

Det finns fria bilder på nätet som får användas utan att först fråga upphovsmannen om tillstånd. Oftast får du inte använda sådana bilder i kommersiella sammanhang och inte heller bearbeta dem. Se till att alltid se över och följa hemsidans användarvillkor och den specifika licens som gäller för bilden Glöm inte att alltid ange bildens upphovsman. Nedan hittar du en lista över några av de vanligaste bildbankerna:

Creative Commons (CC)

Creative Commons (CC) är ett licenssystem som gör det möjligt att dela med sig av upphovsrättsskyddade verk. Detta sker genom att upphovsmannen väljer en licens som styr hur ett verk får spridas och användas. För dig som användare är det möjligt att använda ett verk med en CC-licens utan att be upphovsmannen om lov.

Glöm inte källhänvisning för CC-licensierade verk och ange följande: Upphovsman, Titel, Källa, Licens. Det finns ett bra exempel på Creative Commons webbsida.

Video: Creative Commons (2:16)


Det finns fyra villkor som skapar sex CC-licenser:
Licens Villkor
Creative Commons-licens Upphovsmannen tillåter att andra använder, sprider, gör om, modifierar, och bygger vidare på verket. Verket kan användas i kommersiella sammanhang. Användaren måste ange upphovsman när verket används.
image  Upphovsmannen tillåter att andra använder, sprider, gör om, modifierar, skapar nytt verk så länge upphovsmannen är angiven. Om nya verk är skapade ska de också spridas med samma licens.
image  Upphovsmannen tillåter att verket sprids både kommersiellt och icke-kommersiellt så länge upphovsmannen är angiven, men inte att verket bearbetas.
image Upphovsmannen tillåter att verket sprids, görs om, modifieras eller byggs om så länge upphovsmannen är angiven, men verket får inte användas kommersiellt.
image Upphovsmannen tillåter att andra använder, sprider, gör om, modifierar, och skapar nya verk så länge upphovsmannen är angiven. Om ett nytt verk skapas ska det ha samma licens.
image Upphovsmannen tillåter endast spridning av verket så länge upphovsmannen är angiven och spridningen sker i icke-kommersiella sammanhang och inga bearbetningar görs med verket.

Om du vill licensiera ditt verk med en CC-licens kan du hitta mer information på Creative Commons webbsida. 

Open Access (OA)

Open access (OA) är en rörelse med fokus på att dela forskningsresultat. Genom att publicera din forskning OA blir din publikation helt eller delvis tillgänglig på nätet. Till skillnad från traditionella prenumerationer, är OA-markerat material fritt tillgängligt för alla i digital form. Om du vill använda OA-resurser i din forskning eller undervisning kan du läsa mer i guiden om open access.