Skip to Main Content

Upphovsrätt

Upphovsrätt & undervisning

Överlag får du som lärare på Chalmers kopiera och dela analogt och digitalt upphovsrättsskyddat material för undervisning. Det finns dock några saker som är bra att känna till: 

Vad för typ av material kan jag använda mig av i min undervisning?

Tryckta resurser

För tryckta resurser, såsom böcker, tidningar etc., är det oftast bonusavtalet som gäller, enligt vilken det är okej att kopiera och dela material för undervisning så länge du:

  • delar materialet på Canvas, mejlar materialet till dina studenter och andra anställda på Chalmers, presenterar materialet under en föreläsning eller skriver ut och delar ut materialet till studenterna;
  • följer 15/15-regeln (du får kopiera och dela 15 %, men inte mer än 15 sidor, från en och samma analoga förlaga per student och kalenderhalvår) och följer de undantag som gäller för obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur;
  • anger namn och källa på lämpligt sätt på eller i anslutning till kopiorna.

Digitala resurser

Det är alltid tillåtet att länka till material som finns tillgängligt online, till exempel dokument, rapporter och e-böcker. Om du däremot vill göra kopior av materialet, till exempel ladda ner en PDF för att sedan ladda upp den till Canvas, behöver du tänka på att: 

  • kolla om materialet är licensierat och i så fall se över licensen;
  • kolla om materialet ingår i någon av de databaser som Chalmers bibliotek prenumererar på och i så fall se över databasens användarvillkor;
  • följa bonusavtalet om inte någon annan licens eller avtal gäller för materialet. Det innebär att du får kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per student och kalenderhalvår (15/15-regeln) med vissa undantag för obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur;
  • ange namn och källa på lämpligt sätt på eller i anslutning till kopiorna.

Bilder (foton, illustrationer, figurer, tabeller, diagram, etc.)

Du kan hitta fria bilder på nätet, men dubbelkolla alltid licenser och avtal för alla bilder du hittar. Det skulle till exempel kunna vara så att du hittar en bild med en av de Creative Commons-licenser som gör det möjligt att använda sig av bilden. Bilder är även inkluderade i bonusavtalet, så om inga andra licenser eller avtal gäller så är det möjligt att kopiera och dela bilder så länge du följer bonusavtalet.


Filmer och ljudinspelningar

Filmer och ljudinspelningar omfattas inte av bonusavtalet. 

Det är alltid tillåtet att länka till material som finns tillgängligt online. Du kan också bädda in media på en webbsida eftersom det betraktas som att länka till median. Däremot är det oftast inte tillåtet att spela upp en film eller ljudinspelning under en föreläsning. 

I Sverige betraktas en universitetsföreläsning som en allmän sammankomst och att spela upp media för andra räknas som att framställa en kopia av median. Om du vill visa en film under en föreläsning måste du därför be om tillåtelse eller hitta en film som har en licens som tillåter att du kopierar och delar filmen med andra. Du kan filtrera ut filmer på Youtube som är okej att visa under en föreläsning genom att göra en vanlig sökning på Youtube, öppna sökfilter genom att klicka på "Filter" och välja "Creative Commons" under "Egenskaper". Nu listas bara CC-licensierade filmer i ditt sökresultat, vilka är okej att visa under en föreläsning så länge du följer licenserna. 

Hur länkar jag till en e-bok som finns tillgänglig på Chalmers bibliotek?

För att du och andra på Chalmers ska kunna öppna e-boken utanför campus, behöver länken innehålla information om bibliotekets proxy. Om inte proxy.lib.chalmers.se redan finns med bör du själv lägga till detta i början av länken: http://proxy.lib.chalmers.se/login?url=

Länken kan se ut så här: 
http://proxy.lib.chalmers.se/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240814711

Länkar till Ebook Central eller VLeBooks behöver dock inte innehålla någon proxy.

Vad ska jag göra om jag hittar material som inte omfattas av några avtal eller licenser?

Om du hittar och vill använda dig av material som inte omfattas av några avtal eller licenser måste du be om tillåtelse för att få använda materialet. Kontakta i så fall utgivaren av verket och se till att spara eventuellt tillstånd i skrift.

Hur kan jag applicera Creative Commons-licenser på material som jag har skapat själv?

Du kan licensiera eget material med en CC-licens eller välja att applicera en CC-licens på hela din kurs i Canvas. Notera att om du licensierar ditt eget material så kan du inte inkludera andras upphovsrättsskyddade material. 

Vem äger upphovsrätten till mitt undervisningsmaterial?

Som lärare äger du alltid den ideella rätten till ditt undervisningsmaterial (till exempel PowerPoint-presentationer, inspelat material, examinationsmaterial och studiehandledningar). Däremot har Chalmers som arbetsgivare nyttjanderätt till allt ditt undervisningsmaterial som tagits fram inom ramen för anställningen. Nyttjanderätten ger högskolan rätten att använda undervisningsmaterialet i högskolans normala verksamhet och för de undervisningsändamål som kunnat förutses vid undervisningsmaterialets tillkomst. Du har rätt att använda ditt undervisningsmaterial vid undervisning för annan huvudman eller exempelvis vid produktion av läroböcker, men om du ingår publiceringsavtal med ett förlag måste du se till att Chalmers fortfarande har nyttjanderätt till undervisningsmaterialet. Du kan läsa mer i styrdokumentet C2011-1065 på Chalmers intranät (endast tillgängligt för anställda på Chalmers).