Skip to Main Content

IEEE-systemet

Chalmers riktlinjer för bilder, illustrationer och tabeller

På Chalmers tekniska högskola används främst referensstilarna APA, IEEE och Vancouver för källhänvisning i text. Högskolan använder däremot egna riktlinjer för utformningen av figurer och figurtexter, vilka kan kombineras med alla referenssystem.

Exemplen nedan, utarbetade i samarbete med Chalmers Writing Center, representerar den vanligaste formen av figurhantering. Vi rekommenderar att studenter följer denna struktur, men det viktigaste är att vara konsekvent.

För ytterligare information kring upphovsrätt, Creative Commons, att ansöka om tillstånd, samt ett urval av bilddatabaser, finner du längre ned på sidan. 

Figurer, exempel

Alla figurer (bilder, grafer, diagram, etc) måste ha en bildtext under figuren. Du behöver även skriva en fullständig källhänvisning i referenslistan om du själv inte har skapat figuren.

Exempel:

Figur 1. Leeloo på isen. [12], CC-BY-NC
 

I referenslistan:

[12] E. Sörberg, "Leeloo på isen," Hämtad: 27 Jun, 2023. [Fotografi]. https://flic.kr/p/2oKRasD

Alla figurer (bilder, grafer, diagram, etc) måste ha en bildtext under figuren. Du behöver även skriva en fullständig källhänvisning i referenslistan om du själv inte har skapat figuren.

Exempel:

Figur 4. Inforrnation Needs of Farmers in Western Sweden. [23]. Återgiven med tillstånd.
 

I referenslistan:

[23] D. Soylu, N. Cevher, M. Schirone, och T. Medeni, "A comparative study of information-seeking behavior and digital information need of farmers in Turkey," International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, vol. 8, nr. 2, s. 27, 2016, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257012

Alla figurer (bilder, grafer, diagram, etc) måste ha en bildtext under figuren. Du behöver även skriva en fullständig källhänvisning i referenslistan om du själv inte har skapat figuren.

Exempel: 

Figur 3. Number of downloads at Chalmers library. [5]. Omarbetad med tillstånd.
 

I referenslistan:

[5] L. H. Herbertsson and Chalmers Library, "Number of downloads at Chalmers library," 2012. [graf]. Opublicerad. 

Alla figurer (bilder, grafer, diagram, etc) måste ha en bildtext under figuren, även om det är du som har skapat den. Se exemplet nedan.

Exempel:

Figur 1. Katten Kitty i blå halsduk. 
 

I referenslistan: 

Fria bilder och egna figurer ska inte stå med i referenslistan. 

Tabell, exempel

Alla tabeller måste ha en bildtext ovanför tabellen. Du behöver även skriva en fullständig källhänvisning i referenslistan för den ursprungliga källan eller datan för varje tabell som inte är din egen. Se exemplet nedan.

Exempel:

Tabell 1. Mendeley user status aggregated into sector and user types.

* För grund- och masterstudenter och doktorander

** För forskare på icke-akademisk institution

*** För lektorer och docenter

Upphovsrätt

De allra flesta illustrationer är skyddade av upphovsrättslagen och det är viktigt att be om tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om du vill använda dennes bild eller figur i ditt arbete. Undantaget är om bilden är fri att användas (Public Domain) eller har en Creative Commons-licens. Då citerar du enligt CC Regler. Licensen ska anges i anslutning till respektive illustration.

Ansök om tillstånd

Nedan finns ett förslag på brevmall som du kan använda när du ber om tillstånd. Tänk på att ha en trevlig och professionell ton och att använda din studentmejl för att visa din koppling till Chalmers. Kom ihåg att alltid ange hur och var ditt arbete är tänkt att publiceras.