Skip to Main Content

Läs- och skrivstöd

Läs- och skrivappar för iPhone/iPad

Under knappen Inställningar och Hjälpmedel finns olika inställningar man kan göra för att bland annat, få text uppläst, ändra textstorlek, invertera färger, ändra reglagestyrning, ansluta hörselsnäcka och öka/minska kontrasten.

Appar

Det finns många appar för iPhone/iPad med talsyntes och man får pröva sig fram för att se vilken man tycker fungerar bäst. Nedan finns några tips på appar som biblioteket testat. Ingen app rekommenderas framför någon annan.

 • Voice Dream Reader (kostar) - läser upp PDF, Word, webbsidor. Lägga in röst-, text- eller färgbokmärken i texter. Ändra läshastighet.
 • ClaroSpeak Plus Svenska (kostar) - läser upp PDF och Word. Innehåller en "Fånga text till bild" -funktion. Det är en OCR funktion som läser upp låsta PDF:er. Läser upp medan du skriver. Ändra läshastighet. Ändra typsnitt, teckenstorlek och färg i öppnade dokument.
 • IntoWords - läs- och skrivverktyg med uppläsning och ordförslag på svenska och engelska.
 • AudioNote (kostar) - spela in föreläsningar (ljud) och anteckna viktiga "nyckelord" samtidigt. Klicka på ett nyckelord och uppspelningen startar där. Du kan stryka över text, infoga bilder och rita i dina anteckningar.
 • Notability (kostar) - spela in föreläsningar (ljud) skriva, anteckna i PDF och lägga in bilder. Dokumenten läggs i mappar som kan skickas via e-post eller öppnas i en annan mapp.
 • SimpleMind+ - gör tankekartor/mindmaps. Du kan lägga till "osynliga" textrutor och välja på olika färgman.
 • Mobile OCR Pro (kostar) - ta en bild på texten som appen konverterar och som sedan kan läsas upp. Texten kan man kopiera/klistra in i andra dokument.

Läs- och skrivappar för Androidenheter

Android har en inbyggd skärmläsare som heter TalkBack, förstoringsmöjligheter samt stöd för blåtandsanslutna punktdisplayer (BrailleBack). Dessa hjälpmedel fungerar bäst på de enheter som heter något med Nexus.

Appar

Det finns många appar för Android/läsplatta med talsyntes och man får pröva sig fram för att se vilken man tycker fungerar bäst. Nedan följer tips på några appar. Biblioteket har inte haft möjlighet att testa någon av dem utan vi har utgått från andra användare som har testat. Ingen app rekommenderas framför någon annan.

 • Voice Reading (kostar) - läser upp text. Du kan skicka text från andra appar och få uppläst.
 • PDF till tal  (kostar) - läser upp Word- och PDF-dokument samt webbsidor. Har en funktion som gör att du kan ta ett foto på en text och få den uppläst.
 • Dictus (kostar) - förvandlar tal till text samt läser upp den intalade texten. Du kan skicka texten som SMS, e-mail eller kopiera och använda i andra enheter.
 • Speech Trans Ultimat Assistent (kostar) - tala in text och få den översatt till ett flertal språk. Översätter videosamtal.
 • AudioNote (kostar) - spela in föreläsningar (ljud) och anteckna viktiga "nyckelord" samtidigt. Klicka på ett nyckelord och uppspelningen startar där. Du kan stryka över text, infoga bilder och rita i dina anteckningar.
 • SimpleMind (kostar) - gör tankekartor/mindmaps. Du kan lägga till "osynliga" textrutor och välja på olika färgteman.

Inbyggda hjälpmedel PC och Mac

Inbyggda hjälpmedel i PC

Under kontrollpanelen finns Ease of Access Center där man kan göra olika inställningar på sin dator som kan vara till hjälp.

Bland annat kan du:

 • Aktivera Windows inbyggda röst så att du kan lyssna på text som läses upp.
 • Ändra kontraster.
 • Lägga tangentbordet på skärmen så att det blir visuellt.
 • Aktivera talkommando. Du talar in dina tangentkommando i en mikrofon istället för att använda tangentbordet.
 • Ändra muspekaren så att den blir lättare att se.
 • Skärmförstoring.

Inbyggda hjälpmedel i Mac

Under knappen Inställningar och Hjälpmedel finns olika inställningar man kan göra som kan vara till hjälp.

Bland annat kan du:

 • VoiceOver -  läser allt på skärmen. VoiceOver använder den naturliga rösten Alva. Du kan ställa in musstyrningen av din Mac så att du istället för klick använder musplattan som ett reglage. Bland annat kan du ställa in den så att den blir en rotor som du vrider på med hjälp av två fingrar. VoiceOver har stöd för punktskriftsskärm.
 • Zoom - förstoringsverktyg som kan förstora skärmen upp till 20 gånger.
 • Diktering - tala in din text istället för att skriva. Stöd för cirka 40 språk.
 • Ändra kontraster.
 • Andra muspekaren så att den blir lättare att se.