Skip to Main Content

Läs- och skrivstöd

Om TorTalk

TorTalk är ett enkelt uppläsningsprogram som kan läsa upp de flesta typer av texter genom att man markerar texten. Programmet består av en enkel menyrad av knappar där du bland annat kan ändra uppläsningshastighet, språk och markera att programmet inte ska läsa inom parenteser.

Du kan antingen markera texten och få den uppläst eller använda dig av OCR:funktionen som läser text som inte går att markera tex PDF-filer och e-böcker. På TorTalk hemsida finns mer information om TorTalk för PC och Mac och där finns även filmer om hur du kan läsa med TorTalk.

Läs mer på TorTalks hemsida.