Skip to Main Content

Läs- och skrivstöd

Om ClaroRead

ClaroRead är ett läs- och skrivprogram som läser upp när orden skrivs, bokstav för bokstav, ord eller mening. Du kan ändra textstorlek, teckensnitt och färger när du arbetar i Word. Programmet kontrollerar homofoner, dvs ord som uttalas lika men stavas och betyder olika, ger förslag på ord medan du skriver och om du markerar ett ord kan du få ordförklaring.
Du kan spara din text till en ljudfil som du kan få uppläst tex via MediaPlayer som du har på din dator. Om du vill ha en PDF uppläst som är låst kan du skanna texten och göra om det till Word och få det uppläst.

ClaroRead innehåller även programmen Screenruler, ClaroIdeas, ClaroView och ClaroCapture.

Manualer till ClaroRead

 

Om ScreenRuler

Med ScreenRuler kan du lägga en genomskinlig remsa eller linje över texten vilket gör att du lättare kan läsa texten utan att bli störd av övrig text. Du kan göra remsan bredare eller smalare och du kan tona ner den omgivande texten om du vill.

Om ClaroView

ClaroView hjälper dig att läsa på din skärm. Programmet lägger ett "färgfilter" över skärmbilden och du kan själv välja färgton och färgstyrka.

Om ClaroCapture

Med ClaroCapture kan du samla text från olika dokument och webbsidor och få med källhänvisning automatiskt i en projektfil. Denna fil kan sedan skickas till Word- eller PowerPointdokument och du får direkt in källhänvisningen i ditt dokument.

Manual till ClaroCapture

Om ClaroIdeas

ClaroIdeas är ett program där du kan skapa tankekartor, så kallade mindmaps. Tankekartorna kan sedan konverteras till Worddokument eller PowerPointpresentationer. Kartorna kan också infogas till PDFfiler eller skickas över till en smart telefon. Samlad text, skannade dokument och bilder som finns i ClaroCapture kan flyttas över till en tankekarta i ClaroIdeas.

Manual till ClaroIdeas