Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vancouversystemet: Om Vancouversystemet

Att skriva referenser enligt Vancouver

Om Vancouver

I Vancouversystemet utgörs källhänvisningen i den löpande texten av nummer inom parentes eller hakparentes, som hänvisar till publikationerna i den ordning de förekommer i texten. En eventuell påföljande hänvisning till en specifik publikation får samma nummer som den första. Referenslistan i slutet av dokumentet ordnas i nummerföljd.

Denna guide är inte heltäckande utan visar endast hur man refererar till de vanligast förekommande källorna. Guiden är en tolkning och anpassning av Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References